Hasoft HLUBOŇ - hloubková nano penetrace

Neohodnoceno
Značka: Hasoft

HLUBOŇ je penetrační nátěr s hloubkovým účinkem na všech savých anorganických materiálech, slouží ke zpevnění podkladu nebo sjednocení jeho savosti.

Typ
Balení (ml)
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Dostupnost Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: HL1 HL5 Zvolte variantu
96,80 Kč / ks 367,84 Kč / ks od 96,80 Kč / ks 80 Kč bez DPH 304 Kč bez DPH od 80 Kč bez DPH
Hasoft HLUBOŇ - hloubková nano penetrace
Neohodnoceno
Značka: Hasoft

HLUBOŇ je penetrační nátěr s hloubkovým účinkem na všech savých anorganických materiálech, slouží ke zpevnění podkladu nebo sjednocení jeho savosti. Díky velké hloubkové penetrační schopnosti je ideální na staré i nové omítky, cihelné a pórobetonové zdivo, k ochraně a oživení vzhledu přírodního i umělého kamene. Také k penetrování všech betonových povrchů pod ochranné barvy nebo pod izolační nátěry. HLUBOŇ je směs vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv. Oproti běžným penetracím, se shodným obsahem sušiny, má dvojnásobnou penetrační kapacitu, tedy dvojnásobnou hmotnost tělíska vzniklého vysušením mikromletého písku s příměsí 2 ml testované penetrace.

výhody, použití

  • vykazuje mimořádnou penetrační kapacitu
  • vyznačuje se výborným smáčením a vysokým průnikem do podkladu
  • je ředitelný vodou, neobsahuje organická ředidla
  • pro použití u silně savých podkladů jej lze ředit vodou 1:1
  • je trvale odolný vůči vodě a alkalickému prostředí
  • použití venku i uvnitř
  • je nehořlavý
  • je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
  • aplikuje se válečkem nebo štětcem
  • dodávaný v optimální konzistenci pro nanášení

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

HLUBOŇ je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

POUŽITÍ

Před aplikací hloubkové penetrace HLUBOŇ je žádoucí veškeré nenatírané povrchy důkladně zakrýt, např. fólií PLOCHU CHRAŇ. Vlastní aplikace se provádí válečkem, štětcem, případně stříkáním. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí výrobek ředit 1:1 vodou a nanášet ve dvou vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4–6 hodinách. Při použití penetrace ke zpevnění podkladu je aplikace dalších hmot možná až po dokonalém zaschnutí penetrace.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

barva

mléčně bílá

hustota

1010 kg/m³

měrná spotřeba

0,05–0,20 l/m²

obsah sušiny

7 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

speciální informace

aplikační koncentrace, mimořádná penetrační kapacita

Screenshot-2018-2-2 logo-hasoft pdf

Vyrábíme materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty.