Hasoft Držtofest 5kg

Neohodnoceno
Značka: Hasoft

DRŽTOFEST zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Je určená zejména pro zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) rámů točivých strojů, dynamicky zatížených strojů. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu.

 

Dostupnost 5 - 10 pracovních dní
Kód: DF5
250,47 Kč / ks 207 Kč bez DPH
Hasoft Držtofest 5kg
Neohodnoceno
Značka: Hasoft
538 hasoft drztofest 5kg
Akce Novinka

DRŽTOFEST – rozpínavá upevňovací hmota pro zalévání

DRŽTOFEST zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Je určená zejména pro zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) rámů točivých strojů, dynamicky zatížených strojů. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelná je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

DRŽTOFEST je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní přísady a PPR vláken.

DRŽTOFEST se vyrábí a dodává v zrnitosti f a r (dle tabulky):

malta zrnitost (mm) mísící poměr (l/25kg) tloušťka min. (mm) tloušťka max. (mm) pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech (MPa) pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 7 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa)
DRŽTOFEST f 0–1 3,15–3,65 5 35 >8,0 >10,5 >55,0 >70,0
DRŽTOFEST r 0–4 3,10–3,60 20 neomezeno >9,0 >11,0 >60,0 >75,0

výhody, použití

  • aplikuje se ručně nebo strojně
  • je ztekucen pro snadnou aplikaci
  • má výbornou přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě a je mrazuvzdorný
  • má výborné mechanické vlastnosti
  • dokonale vyplňuje kotevní a jiné otvory řízeným rozpínáním
  • má vysokou chemickou odolnost
  • je odolný vůči dynamickému namáhání
  • obsahuje PPR vlákna

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před aplikací malty odstraněny veškeré prachové a nesoudržné částice, povrch betonu nesmí být znečištěn ropnými či jinými produkty, které nežádoucím způsobem mohou snižovat přídržnost malty k povrchu betonu. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací připravené malty. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP, ředěným s vodou v poměru 1:5. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ. Otvor musí být alespoň o 5 mm větší než průměr kotveného prvku.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

POUŽITÍ

DRŽTOFEST byl vyvinut především pro maloobjemové zálivky a podlévání rámů a osazování strojů prováděné ruční pokládkou. Maltu je možné bez potíží pokládat i strojně za mokra. Při podlévání rámů je vhodné postupovat bez přerušení, a to vždy z jedné strany či rohu. Při větších rozměrech rámu je vhodné zálivku aplikovat ze středu rámové desky pomocí nálevky odpovídající velikosti či hadic o potřebné světlosti. V každém případě je nezbytné zajistit náležité odvzdušnění podlévané desky. Kotevní otvory je vhodné zaplnit zálivkovou maltou před osazením rámu až po horní okraj otvorů. Položené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Dobře se osvědčuje zakrytí položených ploch či zalitých otvorů PE fólií, provlhčenou geotextilií apod.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou DRŽTOFEST nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní šedá

doba zpracovatelnosti

50 - 60 minut (+20 °C)

doba zrání

28 dní

dynamický modul pružnosti

min. 40 GPa

hmotnost sypná

1530 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,9 kg/dm³

měrná spotřeba záměsové vody

3,10 - 3,65 l/25kg

obsah chloridových iontů

≤ 0,1 % hmotnosti

obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra

max. 120 Bq/kg

obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity

max. 1

pevnost v tahu za ohybu – 28 dní

> 10,5 Mpa

pevnost v tahu za ohybu – 7 dní

> 8 MPa

pevnost v tlaku – 28 dní

> 60 MPa

pevnost v tlaku – 7 dní

> 50 MPa

přídržnost

≥ 1,5 MPa po 28 dnech (beton MC 0,40)

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech

součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech

min. 0,75

speciální informace

zvětšení objemu po 28 dnech + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

třída reakce na oheň

A1

uvolňování škodlivin do prostředí

c3 - neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření

zvětšení objemu – rozpínání

min. 0,6 ‰

Doplňkové parametry

Kategorie: Opravné malty
Hmotnost: 5 kg

Screenshot-2018-2-2 logo-hasoft pdf

Vyrábíme materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty.